07-03-18

ANGEL (38)

Aanvankelijk aarzelend maar binnen de minuut al vlug overtuigd van de kwaliteit deden Marlize en Erik zich te goed aan de onverwachte kost. Ook de duivel deed zijn duif in het zakje. Smakkend en boerend verorberde hij eerst vier worsten en daarna een vogel. IJverig gekraak ter hoogte van de schroothoop in zijn mond wees er op dat hij ook de beenderen fijnmaalde en doorslikte.
‘Hoe denk je dat ik leren vliegen heb?’ grinnikte hij tussen het schransen door, toen hij merkte dat ze verbaasd naar zijn kauwende en krakende smoel staarden. ‘Holle beentjes zijn goed voor de luchtgewichtheid, eh, lichtgewuchtheid, eh, opgelichtheid, of zoiets, of is het opgeluchtheid? Nou, whatever, dat verdomde Christuswater speelt me blijkbaar parten: het vliegen heb ik toch lekker onder de knie hé? Of onder de vleugel?’
‘Hou op met lullen en vreet, bevlogene’ zei Erik, want hij was dronken en durfde al eens iets tegen de duivel te zeggen.
‘Af, Erik,’ zei Marlize. ‘De wijn smeert je tongriempje te glad. We hebben een hoge gast. In zijn buitenverblijf had je wel minder praats. Af!’
Pasja legde zijn kop plat ter aarde.
‘Ik kan zeggen wat ik wil. Ik ben toch op mijn eigen grond?’
‘Mijn grond, bedoel je. Je bent mijn buurgast.’
‘Nou ja: onze grond. Ondergrond. Ha ha.’
‘Niet lachen om je eigen moppen.’
‘Ondermaanse,’ specificeerde Lucifer. Hij boog zich naar Marlize toe, nam haar duif even van haar over en scheurde behulpzaam en vakkundig het karkasje verder open zodat het in al zijn geledingen bereikbaar werd.
‘Zo moet het. Neemt en eet.’
‘Merci Lucifer.’

De rol vellen had Lucifer op het kunstgras open gespreid op de eerste bladzijde door op elke hoek een fles wijn van het merk Christustranen neer te poten. Een vijfde fles bloedwijn zette hij om de haverklap onbeschaamd luid lurkend aan zijn mond. Die gaf hij dan telkenmale trouw door aan Marlize en Erik.
‘Vertel ons nu eens wat je daar hebt,’ zei Marlize, naar de vellen op het gras knikkend, nadat worsten en duiven vrijwel verleden tijd waren.
‘Daar ligt de meest gegeerde bijsluiter van de mensheid,’ antwoordde Lucifer ietwat pathetisch. ‘Ik ben er de trotse bezitter van, dankzij Bartelijne Malfait.’
‘En dat leg je zomaar op ons gras, gekruisigd met vier wijnflessen. Wie is Bartelijne Malfait?’
Lucifer wroette even met zijn vingers in het duivenkarkasje op Eriks bord en haalde er een gevorkt beentje uit.
‘Ik neem nog dit laatste gevorkte duivenknookje en een slok Christustranen. Dan verklap ik jullie wie zij is. Was. Trekken!’ beval hij Marlize.
Ze trok aan een van de takjes van het vorkje dat hij aan het andere vertakkinkje voor zijn haakneus ophield.
‘Nu heb je recht op de waarheid. Ik ga echter niet meer uitweiden over de Hof van Olijven en Golgotha; jullie kennen ondertussen de ware toedracht van de zaak. Overigens heeft Marlize het er in haar eigen schitterende roman ook over hé.’
‘Het andere takje van dat beentje ware ook goed zeker?’ zei Erik smalend. ‘Pff… Al dat bijgelovige gedoe.’
‘Haantjesgedrag,’ wees Lucifer hem terecht. ‘Wee je gebeente, simpele duif.’

De commentaren zijn gesloten.