27-12-17

ANGEL (35)

I, 05


Het deuntje – door Marlize gefloten, door Franklin gestolen, door Erik gekaapt – dat de NNMMA bekroonde en honoreerde, legde ze geen windeieren. Op de protocollaire plechtigheid in Brussel kreeg Franklin de cheque overhandigd door een chique big boss die het midden hield tussen een advocaat en een imker. Hij had het duurste krijtstreepjespak aan dat je je maar in kunt denken. Van boven tot onder glom hij van de rijkdom. De receptie achteraf kwam volledig uit de zee – hier werd met geld gegooid. Er was niet alleen de geldprijs. De tune werd ook diezelfde week nog via diverse mediakanalen in een duizelingwekkende oplage de wereld in gezonden. Wie het binnen een tijdspanne van twaalf uur niet gehoord had, was potdoof. Het was de No Noise More Music Academy menens. Hun standpunt was ook hard (maar volgens tegenstanders halfzacht): weg met geluiden, geruchten en lawaai, meer melodie!

Terwijl de royalty’s binnen begonnen te komen, op naam van de heer Vervecken – maar dat vormde dus geen probleem – arriveerde er ook een mail van de schooldirectie van Franklin. Hoe zat het met de gezondheid? Kon het nieuwe schooljaar opgestart worden met hem of zou men zich genoodzaakt zien een vervanger aan te spreken?

Marlize en Erik vervaardigden opnieuw enkele documenten, waaruit bleek dat de heer Franklin Vervecken nog minstens een halfjaar aan zijn heropbouw zou dienen te werken wilde hij ooit nog iets betekenen op pedagogisch-muzikaal vlak. Het was ook aan te raden geen contact met patiënt te nemen; hij was in goede handen en beleefde het meest deugd aan een ongestoorde relatie met mens en natuur per plekke. Bezoek was uitgesloten; mailverkeer werd ontmoedigd. Bij hoogdringendheid kon iets gedropt worden via een inderhaast door Erik aangemaakt gmail-adres op naam van de ontwennende.

In het kruis getast, het romanmanuscript van Marlize, kende een hoge vlucht. Met een duivels genoegen braakte de printer welhaast elke dag een afgewerkte bladzijde. Kruistochten in liefdesnaam! Vuur en vlam! De hoofdfiguur, Charlize Marlowe, dochter van een bisschop, legde een verzameling priesters aan. Stuk voor stuk verleidde ze die, waarna ze zichzelf in het verderf stortten en ofwel kerkschroot werden ofwel de kap over de haag gooiden en het marginale leven in doken. Tien wellustige geboden vormden de grondwet van het verhaal. Omdat de bisschop haar niet erkende als dochter, pleegde Charlize op het einde de vadermoord: tijdens een misviering dronk hij de door haar geprepareerde gifbeker en kukelde hij nog paarser dan een rouwkaars van zijn voetstuk.

Op de jaarlijkse landelijke Boekenbeurs in Antwerpen schuimde Marlize de verkoopstanden van de uitgeverijen af. Hier en daar mocht ze een kopie van In het kruis getast achterlaten. Vooral een magere man die het midden hield tussen een advocaat en een imker (om niet te zeggen: bij – hij droeg verdorie een geel-zwart gestreepte pull) toonde speciale belangstelling; uitgeverij BUB zou nog van zich laten horen, beloofde hij. En BUB, in tegenstelling tot veel andere uitgeefklungelaars, liet er inderdaad geen gras over groeien: vlak voor de pakjesdagen van december zou In het kruis getast van de debuterende schrijfster Marlize Brandthout, aka Marlize Van Der Weyden, verschijnen.

RacecaR, Franklins/Eriks bekroonde instrumentale tune, kreeg alom intense airplay. Zenders speelden het meerdere keren per etmaal, en het Audiovisueel Fonds, het cenakel van de filmmakers, had het al boven in de lade liggen voor een van de volgende grote filmprojecten. Ook op het internet scoorde RacecaR hoog. Een nieuw binnenlands feuilleton zou het tijdens de begingeneriek gebruiken. In fitnesscentrum Shakespier werd de ex-doelman plotseling een bekende en begeerde figuur. In de prettige walm van al dat succes stond Marlize toe dat hij rokjes droeg, met mate. Ook een jurkje kon er wel even af. Bij het begin van de herfst ging ze  zelfs met Erik op klerenstrooptocht in de H&M, Zalando, SN3, Garderobe National, APC, Anne Fontaine, Filippa K en Anja Schwerbrock.  

Eind november verscheen de roman van Marlize. Pilaarbijters, tsjeven en kaloten steigerden; recensenten gevolgd door de blaatschapen van het literaire wereldje prezen haar proza de hemel in. Voor de verbolgen meerderheid van de meninglozen was het  een kutboek; voor de mekkerende minderheid van de meninghebbers was het een cultboek. Niet lang na de geboorte van In het kruis getast speelde een opnamestudiofreak van de zender RRR&R eerder toevallig en bedoeld als experiment RacecaR achterstevoren af. Waar de normale notenvolgorde van de partituur een wereldhitgevoelige melodie veroorzaakte, daar bleek zich in de omgekeerde volgorde blasfemisch gegil en gevloek van een duivels gevallenengelenkoor voor te doen. Het bezorgde luisteraars koortsrillingen die als ola’s over hun ruggengraat golfden. Waar de tune met de palindroomtitel achterstevoren afgespeeld werd, stonden de communicatielijnen verontwaardigd roodgloeiend en witheet. Het schandaalboek en de kettertune werden een hype in alle middens die zich niet in het midden van de maatschappij bevonden. De verkoopcijfers schoten als vuurwerk de lucht in. En Lucifer keek tevreden toe, in zijn maatpak. Met zijn messcherpe linkerduimnagel kerfde hij bij elke rel een zoveelste streep in de dwarsbalk van het petruskruis in zijn oud-Bulgaarse balkanpaleisje. Telkens rinkelde dan de kassa, tot zevenmaal zeventig maal toe.   

02-12-17

ANGEL (34)

Aldus belandde de echte beker met het bloed bij de Nazarener en zijn kornuiten. Judas werd door de bezetters verder met rust gelaten (hij kon immers nog van dienst zijn voor ze), maar Jozef van Arimathea was aangeschoten wild voor de Romeinen. Om te weten te komen wat er met de sluierdoek en de tekstrol gebeurd was, werd hij op een nacht van zijn slaapplaats op zijn dak gelicht en naar een ondergrondse wurgpaal in Pilatus’ verblijven gebracht. Tijdens de overbrenging kerfde de linkshandige Jozef op een onbewaakt ogenblik met zijn lange scherpe linkerduimnagel zijn tongriempje los en slikte hij zijn tong in, waardoor hij stikte en dood te gronde neerviel. Een maat voor niets dus; de doek en de rol bleven spoorloos. Zo’n lange scherpe duimnagel werd overigens gaandeweg door de Romeinen her en der bij opgepakte leden van Joodse oppositiegroepen vastgesteld. Aanvankelijk dachten ze dat het met geld te maken had: de duim en de wijsvinger die symbolisch over elkaar wreven, de scherpte van de duimnagel zijnde de overtuigingskracht van geld. Nee dus. Na de vreemde zelfdoding van Jozef van Arimathea voerden de Romeinen een nieuwe marteltechniek in: ze rukten de nagels van hun arrestanten uit, alle twintig. Hoe meer Joods bloed er echter vloeide, hoe minder grip de Romeinen op het land kregen.

Na een colloquium van veertig dagen in de geheime grotten van Qumran (de Elkesaieten hadden er ondanks andere opinies voor wat huurgeld onderdak gekregen bij de sekte van de pacifistische Essenen), waarbij de tekstrollen grondig werden bestudeerd, en waarbij iedere leerling één exemplaar moest kopiëren om mee te nemen, zond de Nazarener zijn zonen uit. Omgekeerd liet hij zijn moeder en enkele van haar vriendinnen overkomen, waaronder ook de jongere Maria Magdalena. Ze waren tijdens de dodentocht en even later het onweer op Calvarieberg in hun zwarte kapmantels stille getuigen geweest van de overdracht van de rol in de doek aan de betreurde Veronica, de persoonsverwisseling met Simon, de kaping door de Elkesaieten, de vreselijke kruisigingen, de kruisafneming van Simon door Jozef annex de bloedafname.

De rollen zelf predikten wereldheerschappij, ten koste van eender wat. Gewelddadige bekeringsdrift, omgekeerde psychologie, ijzeren zelftucht en hoogdravende beeldspraak  voerden de hoofdtoon. De Nazarener had van zijn lokale oorlog tegen de oude Joden en de Romeinse bezetter een wereldoorlog gemaakt. Hij zaaide vuur en vlam. Enkele citaten.

Ikzelf haal uw kleed omhoog, tot over uw hoofd, zodat men uw naaktheid kan zien: uw overspel, uw wellust, uw schandelijke ontucht.

Alle steden verschrompelen, ze liggen treurend op de aarde. De rijken sturen hun dienaren om water: ze komen bij de putten maar vinden geen water, met lege kruiken keren ze terug.

Als Ik de stad uitga, dan zie Ik hen daar liggen, geveld door het zwaard.
Als Ik de stad inga, dan zie Ik hen daar liggen, uitgeteerd door de honger.

Wie voor de dood is bestemd, gaat naar de dood;
wie voor het zwaard is bestemd, gaat naar het zwaard;
wie voor de honger is bestemd, gaat naar de honger;
wie voor de ballingschap is bestemd, gaat naar de ballingschap.

Vier machten laat Ik op hen los. Het zwaard om hen uit te moorden, de honden om hen weg te slepen, de vogels en de wilde dieren om hen te verscheuren en te verslinden.

In de loop der jaren en eeuwen verspreidde deze zoetzure leer zich over de wereld, vooral in westelijke richting. Ondertussen werkte de Nazarener stiekem verder aan zijn biografie, zich nomadisch verplaatsend van schuilplaats naar schuilplaats, in het gezelschap van Maria Magdalena, zijn vriendin. Zij trok nog in opdracht van hem met diens vertrouweling Lazarus naar Zuid-Frankrijk. Van wie het kind was dat ze er baarde, is nooit geweten. De Nazarener zelf stierf onderweg naar haar, met zes messteken vermoord door struikrovers. In de niet-Bijbelse literatuur wordt geredetwist over de boom waaronder hij begraven zou zijn door een barmhartige voorbijganger: een vijgenboom, een olijfboom of een appelboom.

In de jaren die volgden, herschreven de Essenen de teksten die ze op de achtergelaten rollen in hun grotten aantroffen. Ze gaven er hun eigen pacifistische draai aan. Die versie werd later vermengd met de ‘reizende’ kopieën van de uitgezonden leerlingen, die op hun beurt door anderen waren gekopieerd. De sluierdoek van de vermoorde Veronica is in de loop der tijden opgedoken in Italië. Van de beker met het bloed van Simon is nooit meer een spoor gevonden. In de literatuur wordt hij omschreven als ‘graal’. Volgens sommige (apocriefe) bronnen staat hij symbool voor elk glas alcohol dat eender waar eender wanneer gedronken wordt.